חברת יס פליז מתייחסת בכבוד לפרטיותם של משתמשי האתרים אשר בבעלות החברה.
מדיניות הפרטיות שלהלן חלה על השימוש בקבוצת אתרי חברת יס פליז בע"מ (להלן "החברה") אשר כוללים את האתרים:

 • www.yes-please.co.il / www.yesplease.co.il

 • www.כמה-עולה.co.il

 • www.24p.co.il

 • www.portal-bituach.co.il

וכן אתרי צד שלישי בהם מוטמעים טפסים מבית החברה, כל האתרים יכונו ביחד "האתרים" לצורך מדיניות הפרטיות.

המדיניות מפרטת מהו המידע הנאסף על ידי החברה בעת הגלישה באתרים וכיצד החברה משתמשת במידע זה. במסמך זה, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, עיר המגורים שלך, מספר הטלפון שלך ועוד.

בעצם המשך גלישתך באתרים הנך מביע הסכמתך למדיניות זו בכללותה.

במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.


מסירת פרטים ומידע אישי לחברה


השימוש באתרים אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. השימוש בטפסים המופיעים באתרים לצורך קבלת הצעות מחיר או פניה ישירה לנותני השירות או להנהלת החברה מחייבים השארת פרטים בטופס מקוון או באמצעות פניה טלפונית (להלן ה"טפסים"). בטפסים אלו תוכל למסור בהסכמתך ומרצונך החופשי פרטים כלליים כמו גם מידע אישי הקשור באופן ישיר למטרה לשמה פנית. פרטים אלה יכולים לכלול שם (פרטי ו/או משפחה), עיר מגורים (או כתובת למתן שירות), מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני כמו גם מידע רלוונטי לצורך קבלת הצעת מחיר כגון גיל, מצב בריאותי ועוד.

לא כל השדות הינם שדות חובה אך השארת פרטים מלאים יאפשרו לך לקבל שירות מדויק ורלוונטי יותר על ידי נותני השירות באתרים ומהחברה. על אף שמסירת המידע הינה מרצונך בלבד, על המידע שתמסור להיות נכון ומדויק. במידה ואתה מוסר מידע של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת מידע זה לחברה.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתרים


בעת שימושך באתרים, אנו נוהגים לאסוף מידע על שימושך באתרים במטרה להציע לך ולנותני השירות באתרים שירות טוב יותר, בטוח יותר ומותאם אישית במסגרת האתרים והמוקד הטלפוני של החברה. המידע שנאסף יכול לכלול בין היתר: כתובת האינטרנט שלך (IP), נתונים על המערכת בה אתה משתמש כגון סוג מכשיר או סוג דפדפן, שימושים קודמים שלך באתרים וכן דרכי ההגעה לאתרים, זמני השימוש באתרים ועוד.

בנוסף לאיסוף המידע על ידי החברה, החברה משתמשת בשירותים של חברות צד ג' כגון גוגל, פייסבוק וכיו"ב לניתוח ולאיסוף מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתרים.

לאור השימוש בשירותים אלה, החברות המספקות את השירותים (גוגל, פייסבוק וכיו"ב) עושות שימוש ב- cookies משלהן ואוספות באמצעותם מידע, כגון כתובת ה-IP שלך ומידע נוסף על הרגלי הגלישה שלך באתרים. מידע זה עשוי להישמר במאגרי המידע של החברות בישראל ומחוץ לה.

מידע שנאסף במהלך השימוש במספרי טלפון מדידים


מספרי הטלפון המופיעים באתרים הינם מספרי טלפון מדידים (או מקשרים) המאפשרים לך ליצור קשר עם נותני השירות באתרים או עם מוקד הטלפון של החברה. מספרי טלפון אלה הם מספרים המקשרים בינך לבין מספר היעד לאחר מעבר בספק תקשורת חיצונית.

מטרת מספרי הטלפון הינם לקבל מידע והצעות מחיר מנותני השירות באתרים או ליצירת קשר עם החברה או ליצירת קשר איתך ואינם מיועדים לכל מטרה אחרת מלבד זו. המידע שיכול להיאסף ולהישמר במאגרי הספק ומאגרי החברה כולל בתוכו את זמני השיחה, מספר הטלפון של יוזם ומקבל השיחה ואף את תוכן השיחה (הקלטת השיחה מרגע יצירת הקשר עד לניתוק השיחה). נתונים אלו יכולים לשמש את החברה למתן שירותים והצעות רלוונטיות הנוגעות לפנייתך.

השימוש במספרי טלפון מדידים אלו יופעל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בידיעתך ו/או החברה ו/או נותני השירות באתרים.

השימוש במידע


בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף החברה במהלך השימוש שתעשה באתרים, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

 • לאפשר לך להשתמש באתרים, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים שהם מציעים לרבות קבלת הצעות מחיר מנותני השירות באתרים על פי הפרטים שתשאיר בטפסים המקוונים או ביצירת הקשר באמצעות המספרים המדידים.
 • לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך.
 • לאפשר לך להתאים את השירותים באתרים להעדפותיך.
 • לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתרים, פעילויות בקשר אליו ואל החברה, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתרים
 • למניעת ניסיונות הונאה והטרדה של החברה, לקוחותיה וגולשי האתרים
 • ליצירת קשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מידע זה לא יזהה אותך אישית).
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחם של האתרים.
 • לאכוף את תנאי השימוש באתרים, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים


החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתרים, אלא במקרים שלהלן:

 • מסרת את פרטיך בטופסי האתרים או טלפונית לצורך קבלת הצעות מחיר ו/או מידע.
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתרים.
 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר עמם, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 • בכל מקרה שהחברה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו.
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך.
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות כלל או חלק מהאתרים במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי שלה, לרבות במקרה בו תעביר פעילות האתרים ו/או כל חלק מהם לצד שלישי – החברה תהא זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו.

עוגיות (Cookies)


החברה משתמשת ב'עוגיות' (Cookies) באתרים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתרים לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך אישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

יתכן והחברה תיעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת. בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

באפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן בו אתה משתמש, וזאת באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן.

עם זאת, חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, ולפגוע בחוויית הגלישה.

תוכל לעשות שימוש בתוסף ביטול ההסכמה של Google Analytics המיועד להתקנה בדפדפני אינטרנט.

לידיעתך, קיימים ברשת אתרים שונים המציעים כלים לניהול השימוש ב- cookies.

דיווח על פגיעה בפרטיותך


אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתרים, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: info@yesplease.co.il. נציגי החברה יעמדו לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

אתר זה משתמש ב'עוגיות' לצרכים שונים. פרטים נוספים בהצהרת הפרטיות

סמל נגישות

תפריט נגישות