עלות התקנת מערכת
עלות ליטר גפ"מ
עלות ליטר בנזין
צריכת דלק ממוצעת (קילומטר לליטר)
ממוצע קילומטר שנתי